fbpx

Välkomna nya följare!

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Välkomna nya följare!

Då hälsar jag många nya följare till min blogg! Då har vi också avslutat Facebook-tävlingen där vi lottat ut boken ”With a different glance” för er som registrerat er för nyhetsbrevet och Petris blogg. I videon längs ned presenteras vinnaren! Grattis!

Boken ”With a different glance” markerade slutfasen av Daffodil-projektet som syftade till att utveckla en processinriktad formativ kartläggnings- och utredningsmetodik inom barn- och elevhälsoarbete. En grundtanke i dynamisk utredningsmetodik är att först när vi prövar en insats eller en typ av stöd så vet vi om den fungerar. Men innan vi prövar saker i stor skala i vardagen så undersöker vi olika typer av stöd i liten skala, inom ramen för kartläggningen och utredningen – det syftar dynamisk utredning till att öka kunskaperna om. Utgångspunkten i dynamisk utredning är Vygotskijs begrepp den proximala utvecklingszonen.

Är du nyfiken på dynamisk kartläggnings- och utredningsmetodik? Våren 2021 kör vi vår fördjupningskurs i ”Dynamisk kartläggnings- och utredningsmetodik för specialpedagoger och speciallärare, mfl”. Kursen är öppen för deltagare som gått vår tredagars ”Handlednings- och samtalsmetodik” där vi lägger grunden för en dynamisk, medierande samtalsmetodik som kan användas i såväl handledning, kartläggning och utredningsarbete.

Du kan läsa mer om dynamisk kartläggnings- och utredningsmetodik på vår hemsida: https://skolutvecklarna.se/dynamisk-utredning/

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

×