fbpx

Forskningsprojekt kring kartläggning och utredning av tal-, språk- och kommunikativ förmåga

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Forskningsprojekt kring kartläggning och utredning av tal-, språk- och kommunikativ förmåga

Kloka och kunniga Anna Eva Hallin, logoped och forskare på Karolinska Institutet skriver på sin forskningsblogg [Sprakforskning.se] om utmaningarna med att utreda språklig förmåga hos flerspråkiga barn, inklusive barn från socioekonomisk utsatthet. En ny studie av Andersson med kollegor (1) visar t ex att ett av logopeder använt vanligt utredningsinstrument kan ge gravt missvisande resultat. I studien visade det sig att 30% av enspråkiga barn och hela 80% av tvåspråkiga barn i svensk skola presterade under gränsvärdet för språkstörning.

Denna typ av resultat från forskning kring utmaningen med standardiserade test för elevgrupper från socioekonomiskt utsatta sammanhang, liksom för flerspråkiga elevgrupper pekar på behovet av att såväl utredningsprocessen och utredningsinstrumenten behöver utvecklas för att på ett rättvisande sätt fånga barn och ungas förmågor och potential. Inte minst gäller det utmaningarna med att utreda barn och unga med misstänkt språkstörning. När jag läser Anna Evas blogg och studien tänker jag att man i princip kan sätta likhetstecken till utmaningarna för psykologers utredande av kognitiva förmågor och begåvning. Jag har tidigare skrivit om dilemman i så kallad statisk testning, t ex i boken ”Psykolog i skolan” i ett kapitel om ”Dynamisk utredning.” (2).

I höst har Anna Eva och jag startat ett forskningsprojekt tillsammans, där vi ska undersöka hur logopeder upplever utredningsarbetet, vilka utmaningar som förekommer, samt förekomsten av ett dynamiskt arbetssätt hos logopeder. Projektet heter ”Assessing the Assessment Practices of Speech and Language Practitioners” . Du kan följa det på Researchgate här: https://www.researchgate.net/project/Assessing-the-Assessment-Practices-of-Speech-and-Language-Practitioners

Anna Evas blogginlägg kan du läsa här: https://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2019/11/14/celf4

Referenser:

(1) Andersson, K., Hansson, K., Rosqvist, I., Lyberg Åhlander, V., Sahlén, B., & Sandgren, O. (2019). The contribution of bilingualism, parental education, and school characteristics to performance on the Clinical evaluation of language fundamentals: Swedish. Frontiers in psychology, 10.

(2) Partanen, P. (2015) Dynamisk Utredning. I Schad, E (red). Psykolog i skolan. Studentlitteratur.

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

×