fbpx

De fyra M:n i undervisningen

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

De fyra M:n i undervisningen

Tidigare i veckan föreläste jag på fina konferensen Specialpedagogiskt forum utifrån min kommande bok ”Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund – i skolan”.

Jag började i de fyra M:n – Vilken effekt har elevers förståelse för skolans Mål för deras lärande, varför är det viktigt att också jobba med elevernas yttre Motivation i lärandet, Meningsfullhet i lärandet som ”aha”-upplevelser, samt Metakognitiv samtalsmetodik som scaffolding i undervisningen.

Jag berörde givetvis också om behovstriangeln som samtalstöd i arbetslagens kollegiala lärande kring elevers behov, samt PASS-modellen för underliggande förmågor i läroplanen.

Slutligen lyfte jag frågan om hur arbetet med tillgängliga lärmiljöer och tydliggörande pedagogik inte enbart får bli kompensatoriska insatser: 

Vi får inte överge eleverna bara för att vi tydliggjort de sju frågorna: ”Vad ska jag göra? Var ska jag vara? Vem ska jag vara med? Hur länge? Vad händer sen? Vad behöver jag ha med mig? Varför ska jag göra det?”. Ur ett metakognitivt perspektiv är det då arbetet börjar, för att utveckla förmågorna…

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

×