fbpx

Precis nu är tiden för förebyggande arbete

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Precis nu är tiden för förebyggande arbete

 

Precis nu är tiden för att pröva det förebyggande arbetet med elevhälsa i praktiken. Varför just nu, tänker du? Därför att nu har nya barn- och elevgrupper bildats, några veckor in i terminen har klasserna och undervisningen haft tid att etablera sig. Känner du ett arbetslag eller lärare som sliter ont just nu, där glappet mellan vad man planerat för och hur det blev är för stort?

Precis nu, innan snöbollen rullat och blivit för stor, är tiden för förebyggande arbete. Innan kaskadeffekten mellan ohälsa och o-lärande gör eleverna till bärare av riskfaktorer.

September och oktober bör vara tiden för tätare elevhälsoteamsmöten, beredskap för elevhälsomöten och tillgång tll drop-in-tider för handledning. Men den är inte alltid det – ibland finns idén om att alla har fullt upp med uppstarten och att grupperna ska sätta sig. Men, denna period tror jag mycket på korta avstämningar, t ex på arbetslagsmöten ledda av arbetslagsledare eller annan funktion, t ex med behovstriangeln och hälsofrämjande och förebyggande frågor som samtalsunderlag.

Tidiga och relativt korta men strukturerade insatser för att fånga upp frågor behövs. Inte timslånga genomgångar. Utmaningen är att tidiga och förebyggande insatser ofta kan kännas mindre angelägna än akuta åtgärdande insatser. Behoven känns mindre när svårigheterna är i sin linda, det är den mentala kullerbyttan med att arbeta förebyggande. Därför behöver förebyggande arbete organiseras, gärna med en årscirkel som mental modell.

Därför bör det också finnas en tillgänglig elevhälsa, med (minst) fyra professioner tillgängliga för olika typer av stöd, stabilt sammansvetsade i ett team som är ett stöd både för varandra och för elever, lärare, arbetslag och föräldrar. En halv elevhälsa är ju liksom inte en samlad elevhälsa.

Detta är beroende av hur vi på skolan tillsammans med t ex central elevhälsa och kommunen som huvudman planerar för ett strategiskt och tillgängligt elevhälsoarbete över året.

Ökad tillgänglighet var en av intentionerna bakom elevhälsobegreppet, och om det inte ser ut så på vår skola, om det bara finns två professioner av fyra tillgängliga för stöd till tidiga och förebyggande insatser så kan det finnas många skäl till det kortsiktigt. Men få skäl om man vill tänka långsiktigt.

Bild: Onderwijsgek CC BY-SA 3.0

 

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

×