fbpx

Etikett: #gymnasiet

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Studieteknik på gymnasiet – en fråga om metakognition och planeringsförmåga

Eleverna i samhällsklassen på gymnasiet ska få en större arbetsuppgift som de ska arbeta med över tid. Uppgiften ska skickas in digitalt torsdag ett antal veckor senare, kl 23.59. Eleverna får målen och betygskriterierna bifogade arbetsuppgiften. Läraren har en genomgång inför arbetet och eleverna får ställa frågor. En grupp av elever sätter ganska snart igång, …

×