fbpx

Att utveckla barns förmågor i förskolan – ny bok!

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Att utveckla barns förmågor i förskolan – ny bok!

Barn i förskoleåldern har olika förutsättningar i sin ryggsäck när de kommer till oss i förskolan. Hur vi förstår dem och kan arbeta både främjande och förebyggande för att utjämna skillnader och öka likvärdigheten är en viktig del av förskolans arbete. Jag är oerhört glad över att min nya bok för förskolan, ”Att utveckla barns förmågor i förskolan” nu är i princip färdig och kommer att släppas senare i höst. Det här är boken som många har efterfrågat mig att skriva just för förskolan. Den kan läsas oavsett om man är förskollärare, specialpedagog, barnskötare eller bara arbetar i förskolan tillfälligt.

I boken berör jag förskolans läroplan och den typ av mål vi har i den och hur vi kan förstå kunskapsutvecklingen hos barn. Jag utgår i boken från hur vi kan utveckla arbetet med barns omsorg, lärande och utveckling utifrån kognitionsvetenskap och annan pedagogisk-psykologisk forskning. Jag beskriver också hur lek, relationer och samspel utgör viktiga faktorer som påverkar barns lärande och utveckling.

I boken beskriver jag vidare PASS-modellen som hjälper oss att förstå frisk- och riskfaktorer för både kunskapsutveckling och utveckling av uppmärksamhetsförmåga och självreglering. Jag fokuserar särskilt på hur vi kan undanröja hinder och främja barns förmågor genom vårt bemötande, förhållningssätt och samtalsmetodik i vardagen, både i spontana och planerade undervisningssituationer. Jag beskriver också sambanden mellan tänkandets utveckling och tidig matematik- och språkutveckling, och också begynnande läsutveckling.

I boken beskriver jag vidare vilken roll leken spelar för barns lärande och utveckling, och hur man kan förstå både fri lek, vuxenreglerad och barns självreglerande lek. Boken berör också hur vi kan förstå förskolans kompensatoriska och utvecklande uppdrag, och hur vi kan utveckla såväl det främjande, förebyggande men också åtgärdande arbetet på en förskola på ett omsorgsfullt sätt med respekt för barns behov. Varje kapitel innehåller diskussionsfrågor för att ”skapa verkstad”! Är du nyfiken, kika på bilden nedan med innehållsförteckningen så får du en snabb överblick över innehållet.

Under 2024 kommer jag arbeta med ett antal förskolor genom både föreläsningar och workshops för att utveckla förskolornas verksamhet inom de områden som jag beskriver i boken, med stark förankring i både praktik och forskning som vi bedriver på UCL. Ni som följer min blogg vet att områden som ligger mig särskilt nära om hjärtat är t ex barns tidiga matematikutveckling och tänkandets utveckling. Ett annat område är just de skillnader i utveckling som är synliga redan i förskoleåldern, och som kan påverkas negativt av barns socioekonomiska uppväxtvillkor. Vi vet att dessa påverkar t ex just tänkandets utveckling och barns tidiga kognitiva utveckling och riskerar att förstärkas senare under skolgången. Vi vet att dessa påverkar särskilt barns självreglerings- och uppmärksamhetsförmågor. Innan de lämnar förskolan har vi möjlighet att packa barnens ryggsäckar med kunskaper, förmågor och färdigheter och rusta dem för livet.

Med vänlig hälsning, Petri Partanen

PS. Tycker du inlägget är intressant? Dela det gärna med knapparna nedan. DS.

Är du intresserad av fler blogginlägg om förskola, läs mer här: https://skolutvecklarna.se/category/forskola/.

Och glöm inte att registrera dig för fler blogginlägg här: https://skolutvecklarna.se/blogg-petri/prenumerera/

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

×