fbpx

Om PASS-forskningen kring elever som inte når målen i svenska skolan – och elever med NPF och 2E

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Om PASS-forskningen kring elever som inte når målen i svenska skolan – och elever med NPF och 2E

Så är fina PSIFOS-konferensen igång, i Umeå denna gång, 13-15 september. PSIFOS är Sveriges Psykologförbunds yrkesförening för psykologer i förskola och skola. En massa spännande föreläsningar och workshops anordnas med utgångspunkt från psykologins roll i förskola och skola.

Imorgon torsdag föreläser jag och Niklas Fröst om vårt arbete med att utveckla forskningen och praktiken utifrån PASS-teorin. PASS-teorin är en välbeforskad vetenskapligt grundad teori för att beskriva kognitiva processer – eller tankeförmågor i lärandet. Jag kommer att presentera både internationell och nationell forskning kring PASS-teorin i skolan – och också preliminära data med särskilt fokus på elever som inte når målen i skolan, och elever som har sårbarheter i kognitivt fungerande.

Niklas kommer berätta om implementeringsarbetet kring PASS-teorin i skolan. Dessutom gästföreläser professor Jack Naglieri – en av grundarna av PASS-forskningen, i seminariet efter vår presentaiton. Professor Naglieri är en av de världsledande auktoriteterna kring kognitiva förmågor, elever med NPF, exekutiva funktioner med mera. Han har utvecklat ett stort antal kartläggnings- och utredningsinstrument och publicerat otaliga forskningsartiklar. Han kommer beröra vad vi vet om elever med NPF (ADHD och ASD) utifrån PASS-forskningen, samt om elever med exceptionella förmågor (gifted children) och så kallade ”twice exceptional children (2E)”.

PASS-forskningen fördjupar vår förståelse för elevers kognitiva fungerande, deras självregleringsförmåga liksom hur vi kan förstå hur elevers kognitiva processer engageras i lärandet, och hur de också kan överbelastas. PASS-teorin är också välbeforskad för elever med NPF-diagnoser, för elever med dyslexi och matematiksvårigheter, liksom för elever med exceptionella förmågor (så kallad särskild begåvning). Är du intresserad av att lära dig mer om PASS-teorin och använda det i skolan? I höst genomför vi certifieringskurser i CAS2 för psykologer, specialpedagoger, speciallärare och logopeder m.fl. Läs mer under ”Aktuella kurser”.

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

×