fbpx

Strategier för undervisning och lärande – ny utbildningsmodul för gymnasiet

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Strategier för undervisning och lärande – ny utbildningsmodul för gymnasiet

Så börjar sakta ett nytt läsår ta form efter en sommar med både ihållande värmeböljor och intensivt regnande. Under sommaren har Skolverket publicerat ”Specialpedagogik för lärande” för gymnasiet och vuxenutbildningen. Jag är glad över att ha fått bidra till modulen ”Strategier för undervisning och lärande”. Den består av fyra delar: 1. Studiestrategier, 2. Språklig tillgänglighet, 3. Varierad undervisning samt 4. Synliggör lärandet.

Skolverket ”Strategier för undervisning och lärande”

Ny artikel om ”Elevers kognitiva förmågor och studiestrategier i lärandet
på gymnasiet”

Till den första delen ”Studiestrategier”, följer en artikel som jag skrivit med titeln ”Elevers kognitiva förmågor och studiestrategier i lärandet på gymnasiet” med särskilt fokus på metakognition och självreglering i lärandet:

”I delen presenteras hur du kan förstå elevers varierande kognitiva förmågor och hur dessa hänger ihop med elevernas studiestrategier i lärandet samt med planering och genomförande av undervisningen. Vidare lyfts forskning kring elevers självregleringsförmåga, metakognition och PASS-teorin. Syftet med delen är att få en ökad medvetenhet om elevers kognitiva förmågor och hur du som lärare kan uppmärksamma och stödja elevers förmåga att planera, genomföra och utvärdera sitt eget lärande.”

Ur Skolverkets beskrivning av modulen ”Strategier för undervisning och lärande”

Jag är glad att ha fått möjligheten att lyfta perspektivet kring sambanden mellan elevers kognitiva förmågor, metakognition och självreglering och deras lärande och studiestrategier i undervisningen, samt att introducera PASS-teorin. Jag vet att frågan om hur man kan stötta elevernas studiestrategier är ett angeläget tema för många gymnasielärare. Artikeln kan användas i studiecirkel tillsammans med diskussionsfrågor och förslag på aktiviteter.

Artikeln kan du ladda ner från Lärportalen här: https://bit.ly/3jeqZq5

För er som följer min blogg har jag i ett antal tidigare inlägg har jag skrivit om strategier i lärandet: https://skolutvecklarna.se/category/strategier-i-larande/

Ha en fortsatt bra sensommar

Petri Partanen

PS. Tycker du inlägget är intressant? Dela det gärna med knapparna nedan. DS.

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

×