fbpx

Förskolebarns matematikfärdigheter och lekens roll

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Förskolebarns matematikfärdigheter och lekens roll

Nu finns vår studie av förskolebarns matematikfärdigheter där vi undersöker kognitiva förmågor hos barn i riskzon för matematiksvårigheter i åldersspannet 3-5 år publicerad som preprint (förpublicering innan peer review): https://psyarxiv.com/b6p8d/.

En intressant sak som vi ser är att den exekutiva aspekten av arbetsminneskapacitet, dvs förmågan och sättet att bearbeta information som utgör den största utmaningen för barnen i riskzon. Det är inte korttidsminnet, dvs spannet av information i sig som är den starkast bidragande faktorn, utan sättet att bearbeta.

Något som jag blir nyfiken på är hur mycket vi i förskolan leker ”framlänges”- och ”baklänges”-lekar, och lekar kring ”ordning”, såväl auditiva, språkliga och visuella lekar? Och på vilket sätt vi leker dem för att främja utvecklingen? Hur gör ni på de förskolor där ni arbetar eller kommer i kontakt med?

#exekutivaförmågor #arbetsminne #passmodellen #successivprocess #förskolan #petripartanen #medieratlärande

Tycker du detta inlägg är intressant? Dela det gärna med knapparna längst ned!

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

×