fbpx

Varför har elever så olika förutsättningar att lära sig studiestrategier?

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Varför har elever så olika förutsättningar att lära sig studiestrategier?

Arbetet med att utveckla förståelsen kring förmågors roll för lärandet fortsätter! Idag har jag föreläst för de kloka engagerade lärarna på S:t Botvids Gymnasium i Norsborg om hur vi kan främja elevers studiestrategier utifrån en fördjupad förståelse för förmågor.

Varför lär sig och använder en del elever studiestrategier på ett framgångsrikt sätt, och andra inte, trots att de fått en föreläsning om studieteknik? Hur påverkar elevers bakgrund och uppväxtvillkor förmågorna ur ett likvärdighetsperspektiv? En del av svaret är att de har skiftande underliggande förmågor som påverkar lärandet.

Och vad betyder det i så fall för hur vi utformar undervisningen, extra anpassningar och särskilt stöd, ända ner till kunskapsinnehållet? I fokus är hur vi kan ”väcka” elevers metakognition och lära dem strategier för självreglering. Inte de storslagna förändringarna, utan de små ”mikroanpassningarna” i vardagen är det som gör skillnad.

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

×