fbpx

En intensiv höst…

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

En intensiv höst…

En intensiv höst har dragit igång med föreläsningar, handledningsuppdrag och workshops för att utveckla det främjande och förebyggande arbetet på förskolor och skolor runt om i Sverige. Att utveckla kartläggnings- och utredningsarbetet för elever i behov av stöd har varit ett aktuellt tema i flera kommuner.

Ett annat tema har varit att utveckla huvudmannens styrning och ledning för att stödja skolors arbete med ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd, och att kalibrera elevhälsoinsatserna i detta arbete.

Ett tredje tema har varit utvecklingen av tillgängligt lärande utifrån en fördjupad förståelse för barns och elevers varierande förutsättningar för självreglering, metakognition och PASS-processer. En hel del av insatserna har varit digitala, men även fysiskt på plats för mindre grupper i större lokaler.

Jag vill tipsa om några tillfällen då jag kommer att föreläsa på konferenser i höst. Dels på Kompetentos konferens ”Differentierad och inkluderande undervisning” 5-6 oktober. Där kommer jag att föreläsa om hur man kan förstå frågan om differentierad och inkluderande undervisning utifrån elevers varierande förutsättningar:

Jag kommer också att föreläsa på Lärarfortbildnings konferens ”Uppdrag: Specialpedagogik” 10 november, med fokus utifrån min senaste bok ”Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan” – om hur man kan förstå sambanden mellan elevers förmågor och deras lärande i vardagen:

I vanlig ordning rullar våra egna kurser vidare, i såväl handlednings- och samtalsmetodik, certifieringskurser i PASS- och CAS, etc. Mer om dessa kan du läsa på: www.skolutvecklarna.se

Kanske syns vi i något sammanhang i höst!

Med vänlig hälsning, Petri Partanen

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

×