fbpx

Nytt år, nya utmaningar…

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Nytt år, nya utmaningar…

Då är vi igång med att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet 2020. Tisdag den 7:e januari höll jag föreläsning i Vara kommun om ”Hälsa för lärande – Lärande för hälsa.” – den kunskapsöversikt som jag skrivit för Skolverket.

Vara kommuns informatör gjorde ett fint reportage med intervju som du kan läsa här:

https://www.facebook.com/varakommun/photos/a.1012579495480178/3434882873249816/?type=3&theater

Vi har ett spännande år är framför oss där jag med kollegor ska hjälpa ett antal kommuner att utveckla elevhälsoarbetet samt utveckla arbetet kring en likvärdig skola, på ett konkret och praktiskt sätt.

I år är det bland annat flera gymnasieskolor som arbetar processinriktat med oss och tar ett helhetsgrepp från organisationsnivå ända ner till rutiner, mötesformer och till vardagens elevhälsoprocesser. Vi sätter fingret på ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd utifrån ett behovsperspektiv.

Om du är nyfiken på vad detta kan innebära så håller jag den 23:e januari en heldag kring hur man utvecklar elevhälsoarbetet ur ett helhetsperspektiv, i Stockholm.

Dessutom går det internationella REFLECT-projektet som handlar om att stötta elevers exekutiva, självreglerande och socioemotionella förmågor in i en aktiv fas under våren och vi kommer att rekrytera intresserade skolor, lärare och elevhälsopersonal som önskar delta i projektet. Jag har skrivit i tidigare inlägg här på bloggen om REFLECT.

I slutet av april kommer jag vidare att föreläsa på konferensen ”Differentierad och inkluderande undervisning” om PASS-modellen som verktyg för att förstå elevers olika förutsättningar i mötet med undervisningen. Vi genomför flera PASS-utbildningar för såväl specialpedagoger, speciallärare och psykologer under våren.

I juli håller jag ett keynote-anförande på International Congress of Psychology ICP2020 i Prag om min forskning kring metakognition, självreglering och underliggande förmågors roll för elevers lärande i skolan.

Och till hösten går våra utbildningar i handlednings- och samtalsmetodik för specialpedagoger och speciallärare m fl igen i Stockholm. 31 augusti – 2 september går vår mycket uppskattade tredagars utbildning. Du kan läsa mer om den under Aktuella kurser.

Kanske syns vi under året i något av dessa sammanhang!

Med vänlig hälsning, Petri Partanen

 

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

×