fbpx

Elevhälsans dag i Jönköping

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Elevhälsans dag i Jönköping

Nyligen föreläste jag på fina årliga Elevhälsans dag i Jönköping! Hur förstår vi elevernas olika förutsättningar och behov, och arbetet för att utjämna skillnader och öka likvärdigheten?

Vilken roll spelar förmågor för elevernas kunskapsutveckling, inte minst metakognition och självreglering? Arbetet med ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd blir lättare om vi kan förankra vår förståelse på vetenskaplig grund!

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

×