fbpx

Vad är självreglering, och vilken roll spelar den för elevers lärande?

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Vad är självreglering, och vilken roll spelar den för elevers lärande?

Hej!

Här kommer andra videoklippet i serien ”Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan”. Det berör begreppet ”Självreglering” och finns här: https://youtu.be/CfBcrrImNX4

Självregleringsbegreppet ger oss ledtrådar kring hur elever gradvis utvecklar och klarar av att ta ökat eget ansvar i lärandet. Lektionsplanering, undervisningens utformning, uppgifternas karaktär, och lärmiljöerna i stort samspelar med elevers självregleringsförmåga.

Du kan läsa mer om dessa i boken ”Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan”: http://bit.ly/attutvecklaförmågor

 

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

×