fbpx

Från dubbla spår…

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Från dubbla spår…

”Från dubbla spår till elevhälsa” hette det slutbetänkande i elevvårdsutredningen som lades fram år 2000, och som ledde fram till begreppet ”Elevhälsa”. I missivet kunde man läsa följande: ””—elevvårdens och skolans pedagogiska verksamhet — löper bredvid varandra, som på dubbla spår, faktiskt ibland på tredubbla spår: skolhälsovården kör på sitt spår, elevvården på sitt, skolans pedagoger på sitt.”

Så har snart tjugo år passerat och faktiskt har mycket positivt hänt vad gäller elevhälsoarbetets utveckling. Dessa frågor är i fokus på ett helt annat sätt än förut. På många håll börjar de dubbla eller tredubbla spåren att fogas ihop, genom samverkan och samarbete.

Men i mitt fokus de senaste åren har varit också ett annat dubbelt spår som jag fortfarande upptäcker. Detta dubbla spår har jag fått belysa för såväl förvaltningsledningar, rektorer, elevhälsochefer, verksamhetscontrollers och kvalitetsutvecklare, m.fl.: att elevhälsoutveckling och skolutveckling ibland far fram på separata spår.

Här vill jag betona huvudmannens ansvar för att se till att bygga en organisation som inte innehåller dubbla spår för elevhälsofrågor och skolutvecklingsfrågor. Det är kostsamt både i tid och resurser, och kan också bli ett hinder i den långsiktiga utvecklingen. Det är viktigt att bygga ihop linje- och stödorganisationer genom mötesstrukturer och forum som växlar ihop dessa spår – inte bara i färggranna spännande projekt eller utvecklingsarbeten – utan också i den ibland något gråare ordinarie arbetsorganisationen i vardagen. Då brukar det kunna bli riktigt bra!

Petri Partanen

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

×