fbpx

”Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund – i skolan”

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

”Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund – i skolan”

Då är äntligen min nya bok ”Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund – i skolan” på väg till tryckning. Den beräknas börja levereras i januari.

I boken tar jag min utgångspunkt i läroplanernas formuleringar att elever ska lära sig kunskaper och utveckla förmågor. Men, hur kan vi förstå relationen mellan kunskaper och förmågor? Och vad innebär det för undervisningen?

I skolforskning lyfts begrepp som metakognition, självreglering, scaffolding och elevers strategianvändande som viktiga i lärandet. Vad innebär dessa begrepp? Hur kan vi förstå deras utveckling hos barn och unga? Hur kan undervisningen stödja dessa förmågor så de inte blir ett hinder i lärandet? Vilken roll spelar de för elevers behov av stöd?

Elevers tankeförmågor och strategier i lärandet påverkar såväl deras kunskapsutveckling, som deras hälsa och välbefinnande. I boken presenterar jag vidare PASS-modellen samt behovsmodellen som verktyg för att förstå hur elevernas förutsättningar, våra förväntningar på elevernas lärande och kunskapsutveckling, samt lärmiljöerna och undervisningens utformning samspelar.

Med vänlig hälsning, Petri Partanen

 

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

×