fbpx

Etikett: Dynamisk utredning

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Låt oss prata om dynamisk utredning

I SPSMs nya stödmaterial ”Särskilt stöd för nyanlända” (1) beskrivs vikten av att arbeta med ett formativt arbetssätt kring nyanlända elever, samt dynamisk utredning som ett komplement i samband med utredning av särskilt stöd. Att förstå nyanlända elevers förutsättningar för lärande kräver andra sätt att göra bedömningar och utredningar, då många kartläggningsverktyg och testmaterial inte …

×