fbpx

Etikett: #arbetsminne

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Metakognitiva brister bakom sviktande arbetsminneskapacitet

Trots att forskning visar på att arbetsminneskapacitet inte är en förmåga, utan består av flera underliggande neurokognitiva processer som samspelar dynamiskt (1), så möter jag ofta ett resonemang i skolan som om det är en statisk kapacitet på en endimensionell skala. Detta leder i sin tur till förenklade pedagogiska slutsatser baserade på t ex en …

×