cas

Cognitive Assessment System (CAS)

CAS är ett standardiserat utredningsverktyg för leg. psykologer i arbetet kring barn i behov av stöd, normerat från 5 till 18 år. CAS syftar till att kartlägga barns kognitiva processer, strategier och utvecklingsområden. CAS utgår Lurias neuropsykologiska modell och gedigen forskning kring intelligens, kognitiva processer och exekutiva funktioner. CAS är ett så kallat funktionellt test som lämpar sig för utredning ur ett inkluderande perspektiv för att öka förståelsen för barn och ungdomars fungerande och deras behov. CAS bygger på den så kallade PASS-modellen, utvecklad av professorerna JP Das och Jack Naglieri.

CAS som certifierings- och specialistkurs

Vi anordnar certifieringskurser för psykologer i CAS, utifrån riktlinjer utvecklade av professor Jack Naglieri, CAS-materialets konstruktör.

Certifieringskursen omfattar två dagar där teori och praktiska övningar varvas.

Vi anordnar också uppföljningskurs på två dagar som tillsammans med certifieringskursen utgör en specialistkurs för psykologer.

Klicka här för info om aktuella CAS-utbildningar.

CAS har en egen hemsida med mer info.

CAS-materialet kan beställas via denna sida.

PASS-projektet

PASS-projektet är ett projekt som syftar till att utveckla arbetet kring extra anpassningar och särskilt stöd för barn i behov. Du kan läsa mer om PASS-projektet via länken nedan:

PASS-projektets hemsida