AepplenSvartStart-3-2-2-2-2_2[1]

Aktuella kurser

Att utveckla elevhälsa – Föreläsningsdag med Petri Partanen, Stockholm

29 augusti 2017 återkommer Petri med en inspirerande och aktuell utbildningsdag kring hur man utvecklar ett välfungerande elevhälsoarbete på skolan, såväl i elevhälsoteam som arbetslag. Han kommer beröra både hur man utvecklar elevhälsoteamets arbete, olika typer av rutiner och ärendegångar för att säkra planering, genomförande och uppföljning av elevhälsoarbetet, samt hur man vrider arbetet från akuta insatser mot förebyggande och främjande arbete. Dagen är ett tillfälle för skolledare, elevhälsopersonal och team att skapa en gemensam förståelse för hur elevhälsoarbetet kan utvecklas såväl lokalt som förvaltningsövergripande.

Kursledare: Petri Partanen, fil.dr. och specialist i pedagogisk psykologi, leg. psykolog.
Tid och plats: 29 augusti 2017 i Stockholm, heldag

Klicka här för broschyr!

Klicka här för anmälan!

Fördjupningsdag Att utveckla elevhälsoteamet (EHT) med Petri Partanen, 2017, Stockholm

Vi erbjuder 30 augusti 2017 en fördjupningsdag för elevhälsoteam i smågruppsformat, med erfaren coaching av Petri Partanen. Petri har erfarenhet av teamutveckling med över hundra elevhälsoteam runt om i Sverige. Ni får hjälp med det vidare utvecklingsarbetet och får ta del av erfarenheter från andra elevhälsoteam.

Fördjupningsdagen förutsätter deltagande på föreläsningsdagen innan, den 29 augusti, samt att elevhälsoteam och skolledare deltar tillsammans. Begränsat antal team erbjuds plats i samråd.

Kursledare: Petri Partanen, fil.dr. och specialist i pedagogisk psykologi, leg. psykolog.

Tid och plats: 30 augusti 2017, Stockholm, heldag.

Klicka här för broschyr!

Klicka här för anmälan!

Handlednings- och samtalsmetodik för specialpedagoger och speciallärare, I, 31 januari-2 februari 2018, Stockholm

Vår årligen återkommande och mycket uppskattade utbildning som riktar sig till specialpedagoger och speciallärare eller motsvarande kompetens, som vill utveckla sina färdigheter i handledning och lärande samtalsmetodik.

Utbildningen är utvecklad med utgångspunkt från ett sociokulturellt och kognitivt perspektiv, inspirerat av bl.a. Vygotskij. Kursen omfattar tre sammanhängande dagar med möjlighet till fristående fortsättnings- och fördjupningskurser. I kursen varvas föreläsning, gruppdiskussioner och praktiska övningar. Deltagarna får en gedigen teoretisk och praktisk förankring i Vygotkijs forskning och en praktisk handlednings- och samtalsmetodik som är tillämpbar i arbetet med barn, ungdomar och vuxna i pedagogiska verksamheter.

Kursledare: Petri Partanen, fil.dr., leg.psykolog, specialist i pedagogisk psykologi

Tid och plats: 31 januari-2 februari 2018, Stockholm.

Kostnad: 10450 kr för tre heldagar, inkl dokumentation, lunch och fika. Moms tillkommer.

Klicka här för broschyr!

Klicka här för anmälan!

Fortsättningskurs i handlednings- och samtalsmetodik för specialpedagoger mfl, II, 28-29 november 2017, Stockholm

Nu anordnar vi åter fortsättningskursen för dem som deltagit i vår tredagars utbildning (steg I). Ett tillfälle att utveckla och fördjupa kunskaperna i handlednings- och samtalsmetodik och sociokulturell pedagogik med utgångspunkt från Vygotskij.

Kursledare: Petri Partanen

Tid och plats: 28-29 november 2017, Stockholm. Datum kommer inom kort.

Kostnad: 6650 kr för två heldagar, inkl dokumentation, fika och lunch, moms tillkommer.

Klicka här för broschyr!

Klicka här för anmälan!

Fördjupningskurs i Dynamisk kartläggnings- och utredningsmetodik för specialpedagoger  och speciallärare mfl, III, 24-25 januari 2018, Stockholm

Äntligen är det dags för en ny omgång av fördjupningskursen i specialpedagogisk utrednings– och kartläggningsmetodik för specialpedagoger, speciallärare m fl. Vi gör en särskild fördjupning i frågor som berör hur man kartlägger, utreder och använder observationer med utgångspunkt från Vygotskijs idéer, och hur man omsätter dem för att stödja barnets/elevens strategier för lärande, metakognitiva strategier och exekutiva funktioner. I utbildningen berörs vidare hur dynamiska kartläggningar kan utgöra grunden i formativt arbetssätt kring barn/elever i behov av stöd. I kursen sker också en fördjupning kring PASS-modellen för lärande som bygger på Vygotskij-Lurias synsätt kring underliggande förmågor i lärandet.

Kursledare: Petri Partanen

Tid och plats: 24-25 januari 2018, Stockholm.

Kostnad: 6650 kr för två heldagar, inkl dokumentation, fika och lunch, moms tillkommer.

Klicka här för broschyr!

Klicka här för anmälan!

Certifieringskurs i Cognitive Assessment System (CAS), 13-14 mars 2018, Stockholm

samt Uppföljnings-/Specialistkurs, senare under 2018.

Nu kör vi en ny omgång av certifieringskursen i CAS, som riktar sig till psykologer som utreder barn och ungdomar i behov av stöd. Cognitive Assessment System (CAS) är ett nyutvecklat standardiserat kognitivt test som bygger vidare på Lurias neuropsykologiska forskning. CAS utgår från PASS-modellen för en förståelse av barn och ungdomars kognitiva processer, exekutiva funktioner och metakognition, och lämpar sig väl för såväl bedömning av kognitiva funktioner som klinisk och pedagogisk interventions-planering. CAS är normerat för åldrarna 5 till 17 år.

Kursledare: Niklas Fröst, leg.psykolog, neuropsykolog och skolpsykolog, specialist i klinisk psykologi. Certifierare Petri Partanen, fil.dr., leg.psykolog, specialist i pedagogisk psykologi.

Tid och plats: 13-14 mars 2018, Stockholm.

Kostnad: 7250 kr exkl moms, inkl certifieringsavgift, fika, lunch, dokumentation.

Specialistkurs: För deltagare i certifieringskursen erbjuds också uppföljningsdagar senare under 2018, som utgör specialistkurs för psykologer.

Klicka här för broschyr!

Klicka här för anmälan!