AepplenSvartStart-3-2-2-2-2_2[1]

Aktuella kurser

Certifieringskurs i Cognitive Assessment System (CAS), 16-17 oktober 2018, Stockholm

samt Uppföljnings-/Specialistkurs, våren 2019.

Nu kör vi en ny omgång av certifieringskursen i CAS, som riktar sig till psykologer som utreder barn och ungdomar i behov av stöd. Cognitive Assessment System (CAS) är ett nyutvecklat standardiserat kognitivt test som bygger vidare på Lurias neuropsykologiska forskning. CAS utgår från PASS-modellen för en förståelse av barn och ungdomars neurokognitiva processer, exekutiva funktioner och metakognition, och lämpar sig väl för såväl bedömning av kognitiva funktioner som klinisk och pedagogisk interventions-planering. CAS är normerat för åldrarna 5 till 18 år.

Kursledare: Niklas Fröst, leg.psykolog, neuropsykolog och skolpsykolog, specialist i klinisk psykologi. Certifierare Petri Partanen, fil.dr., leg.psykolog, specialist i pedagogisk psykologi.

Tid och plats: 16-17 oktober 2018, Stockholm.

Kostnad: 7250 kr exkl moms, inkl certifieringsavgift, fika, lunch, dokumentation.

Specialistkurs: För deltagare i certifieringskursen erbjuds också uppföljningsdagar under våren 2019, som utgör specialistkurs för psykologer.

Klicka här för broschyr!

Klicka här för anmälan!

Handlednings- och samtalsmetodik för specialpedagoger och speciallärare, I, 23 – 25 maj 2018, GÖTEBORG

Denna gång genomför vi på begäran en extrainsatt omgång i Göteborg! Vår mycket uppskattade utbildning som riktar sig till specialpedagoger och speciallärare eller motsvarande kompetens, som vill utveckla sina färdigheter i handledning och lärande samtalsmetodik.

Utbildningen är utvecklad med utgångspunkt från ett sociokulturellt och kognitivt perspektiv, inspirerat av bl.a. Vygotskij. Kursen omfattar tre sammanhängande dagar med möjlighet till fristående fortsättnings- och fördjupningskurser. I kursen varvas föreläsning, gruppdiskussioner och praktiska övningar. Deltagarna får en gedigen teoretisk och praktisk förankring i Vygotkijs forskning och en praktisk handlednings- och samtalsmetodik som är tillämpbar i arbetet med barn, ungdomar och vuxna i pedagogiska verksamheter.

Kursledare: Petri Partanen, fil.dr., leg.psykolog, specialist i pedagogisk psykologi

Tid och plats: 23 -25 maj 2018, GÖTEBORG.

Kostnad: 10450 kr för tre heldagar, inkl dokumentation, lunch och fika. Moms tillkommer.

Klicka här för broschyr!

Klicka här för anmälan!

Handlednings- och samtalsmetodik för specialpedagoger och speciallärare, I, 31:a januari – 2:a februari 2018, Stockholm (FULLBOKAD!)

Denna omgång i Stockholm är fullbokad!

Fortsättningskurs i handlednings- och samtalsmetodik för specialpedagoger mfl, II, Denna kurs ges nästa gång årsskiftet 2018/2019

Nu anordnar vi åter fortsättningskursen för dem som deltagit i vår tredagars utbildning (steg I). Ett tillfälle att utveckla och fördjupa kunskaperna i handlednings- och samtalsmetodik och sociokulturell pedagogik med utgångspunkt från Vygotskij.

Kursledare: Petri Partanen

Tid och plats: Datum kommer inom kort.

Kostnad: 6650 kr för två heldagar, inkl dokumentation, fika och lunch, moms tillkommer.

Klicka här för broschyr! (2017 års broschyr)

Klicka här för anmälan!

Fördjupningskurs i Dynamisk kartläggnings- och utredningsmetodik för specialpedagoger  och speciallärare mfl, III, Nästa omgång ges våren 2019

Äntligen är det dags för en ny omgång av fördjupningskursen i specialpedagogisk utrednings– och kartläggningsmetodik för specialpedagoger, speciallärare m fl. Vi gör en särskild fördjupning i frågor som berör hur man kartlägger, utreder och använder observationer med utgångspunkt från Vygotskijs idéer, och hur man omsätter dem för att stödja barnets/elevens strategier för lärande, metakognitiva strategier och exekutiva funktioner. I utbildningen berörs vidare hur dynamiska kartläggningar kan utgöra grunden i formativt arbetssätt kring barn/elever i behov av stöd. I kursen sker också en fördjupning kring PASS-modellen för lärande som bygger på Vygotskij-Lurias synsätt kring underliggande förmågor i lärandet.

Kursledare: Petri Partanen

Tid och plats: Våren 2019. Datum kommer inom kort.

Kostnad: 6650 kr för två heldagar, inkl dokumentation, fika och lunch, moms tillkommer.

Klicka här för broschyr! (2017 års broschyr)

Klicka här för anmälan!

Att utveckla elevhälsa – Föreläsningsdag med Petri Partanen, 17 maj 2018, Stockholm

I maj 2018 återkommer Petri med en inspirerande och aktuell utbildningsdag kring hur man utvecklar ett välfungerande elevhälsoarbete på skolan, såväl i elevhälsoteam som arbetslag. Han kommer beröra hur man kan utveckla förebyggande och hälsofrämjande insatser, olika modeller för elevhälsomöten och samtalsmetodik, olika typer av rutiner och ärendegångar för att säkra planering, genomförande och uppföljning av elevhälsoarbetet. Dagen är ett tillfälle för skolledare, elevhälsopersonal och team att skapa en gemensam förståelse för hur elevhälsoarbetet kan utvecklas såväl lokalt som förvaltningsövergripande.

Kursledare: Petri Partanen, fil.dr. och specialist i pedagogisk psykologi, leg. psykolog.
Tid och plats: 17 maj 2018 i Stockholm, heldag.

Klicka här för broschyr!

Klicka här för anmälan!

Dagen därpå 18 maj erbjuds dessutom en fördjupningsdag för EHT:r som vill fördjupa sitt arbete under handledning av Petri Partanen. Klicka här för att läsa mer om fördjupningsdagen!

Fördjupningsdag Att utveckla elevhälsoteamet (EHT) med Petri Partanen, 18 maj 2018, Stockholm

Vi erbjuder 18 maj 2018 en fördjupningsdag för elevhälsoteam i smågruppsformat, med erfaren coaching av Petri Partanen. Petri har erfarenhet av teamutveckling med över hundra elevhälsoteam runt om i Sverige. Ni får hjälp med det vidare utvecklingsarbetet och får ta del av erfarenheter från andra elevhälsoteam.

Fördjupningsdagen förutsätter deltagande på föreläsningsdagen innan, samt att elevhälsoteam och skolledare deltar tillsammans. Begränsat antal team erbjuds plats i samråd.

Kursledare: Petri Partanen, fil.dr. och specialist i pedagogisk psykologi, leg. psykolog.

Tid och plats: 18 maj 2018, Stockholm, heldag.

Klicka här för broschyr!

Klicka här för anmälan!

Föreläsningsdagar i PASS-projektet med professor Jack Naglieri och Kathleen Kryza 19-20 mars 2018 i Stockholm

PASS-projektet syftar till att utveckla arbetet kring barn och ungdomar i behov av stöd. Projektet utgår från PASS-teorin, som är en vetenskapligt grundad modell för att beskriva hur underliggande förmågor påverkar barn och ungdomars lärande. Vi erbjuder nu extra platser till två föreläsningsdagar, 19:e respektive 20:e mars 2018 i Stockholm. Du kan anmäla dig till en eller båda dagarna.

Måndag 19 mars 2018 föreläser grundaren professor Jack Naglieri om PASS-teorin och om bedömningsinstrumenten CAS/CAS2 (Cognitive Assessment System) i arbetet kring barn och ungdom i behov av stöd. Dagen riktar sig huvudsakligen till psykologer, specialpedagoger och speciallärare.

Tisdag 20 mars 2018 föreläser professor Jack Naglieri tillsammans med specialpedagog och författare Kathleen Kryza om hur man kan utforma insatser till barn och  ungdomar i behov av stöd i skolan med hjälp av PASS-modellen, mindset och relaterade begrepp. Dagen riktar sig huvudsakligen till psykologer, specialpedagoger och speciallärare.

Under dagarna kommer fil.dr. och psykolog Petri Partanen också presentera en del preliminära resultat från PASS-projektet i Sverige. PASS-projektet har involverat ett hundratal psykologer, specialpedagoger och speciallärare.

Tid och plats: 19 och 20 mars 2018, Stockholm, heldagar. Lokal meddelas senare.

Pris: 2350 kr per föreläsningsdag, fika och lunch ingår, moms tillkommer.

Klicka här för anmälan till 19:e mars 2018 med Jack Naglieri!

Klicka här för anmälan till 20:e mars 2018 med Jack Naglieri och Kathleen Kryza!